Svet-Stranek.cz
Boží slovo je potrava pro duši

Svátky 2017-2018/5777-5778:

Svátky 2017-2018/5777-5778

Svátky 2017-2018/5777-5778
Svátky 2017 - 2018 / 5777 - 5778

Neslavte svátky jako pohané:
https://www.youtube.com/watch?v=8PD8m9rB-Lc&index= 4&list=PLiwAlkTfqdQHZb3otqTQCFRqBB_oCo4Rh&t=96s

Pohansky pôvod vianoc:
https://www.youtube.com/watch?v=55OTGnOAuRI
-----
Vysvětlení datumu narození Mesiáše viz níže

Advent 21.9. - 30.9. 2017 zamyšlení na každý den adventu:
https://docs.google.com/document/d/1489qaeBj_EJftZ Dfu56Vfafneb0-kR-cuLPXQJyaEgA/edit#

Svátky narození Mesiáše Krále 10.Tišri = 29.9.předvečer 30.9.2017 + celé svátky do 21.Tišri = 11.10.:
https://docs.google.com/document/d/1dGp6__yJge2t0d E8iJfy4r8fB5eXs-9jDjYlbXzft58/edit

V den narození Mesiáše je velký půst a pokořování se,
a radost z narození a slavnost je 30.9. večer a končí 11.10.:
http://www.fzo.cz/judaismus/svatky/jom-kipur/
-----
Deň trúbenia (Jom Terua) a vychvátenie Cirkvi 1. Tišri = 21.9. 2017
http://poslednecasy.blogspot.cz/2017/08/zidovsky-s viatok-jom-teruah-den.html
-----
Říká se, že 2. příchod Mesiáše bude spojen s 1. Tišri při troubení. (viz sekce Odkazy na Bibli svátky)

Opravdu se Mesiáš nemohl narodit v prosinci:

Zde předpověď počasí na celý rok v Betlémě (noční teploty chybí odečtěte od průměrné denní teploty cca - 10 ° C a máte noční teplotu)
http://izrael.orbion.cz/pocasi/destinace-betlem/

Lukáš 2.k. 41 Jeho rodiče chodívali každý rok do Jeruzaléma na svátek velikonoc. 42 Také když mu bylo dvanáct let, vystupovali do Jeruzaléma, jak bylo o této slavnosti zvykem. Nemohlo to být v zimních měsících, protože tam byli pastýři v noci s ovcemi. V zimních měsících by se nachladili :)
-----
Ješua Mesiáš se narodil opravdu 10.Tišri = 30.9.2015
Betlemská hvězda je zde její úkaz vždy trvá 2 roky.
A dva roky to budou 10.Tišri = 29.-30.9.2017:
https://www.youtube.com/watchv=b_218hpWz6g&list=PL ZW5RTup92b7Q1KnwvOt_QChevkfmUqay

30.6. 2015 /13 Tamuz 5775 bylo výročí 2000 let, kdy 3 králové vyšli za Betlémskou hvězdou:
https://www.youtube.com/watch?v=6nQypPAS2bc

Pěkné záběry Betlémské hvězdy:
https://www.youtube.com/watch?v=ze3uCnoVmaY
-----


všichni křesťané dnes hovoří o vytržení 23.9. avšak je třeba si uvědomit jednu důležitou věc: V době, kdy se narodil Mesiáš neexistoval ještě ani Gregoriánský kalendář, který vznikl v roce 1582, ani papež Řehoř XIII.(který tento kalendář navrhl)

Mesiáš se narodil jako hebrej 10.Tišri roku 3760(roku 15 n.l.)(sekli se jen o 1 rok) (letos to bude 2002 let):
http://www.orthodoxia.cz/kalendar/jul_greg.htm

23.9.2015 byl tento den 10.Tišri Jom Kipur:
https://www.fzo.cz/judaismus/kalendar/?mesic=8&rok =2015&lokace=1&mesic=8

Letos bude 10. Tišri 30.9. 2017 Jom Kipur - den smíření
https://www.fzo.cz/judaismus/kalendar/?mesic=8&rok =2017&lokace=1&mesic=8

Říká se, že 364 dní nás ovládá zlý pud. Jen jeden den nad námi nemá sílu na jom kipur.
A právě v tento den se Mesiáš narodil:
http://www.fzo.cz/judaismus/svatky/jom-kipur/

Proto vidím jednu velkou pravdu od 1.- 10. Tišri mají hebrejové půst (my adventní) a 10.Tišri se narodil Mesiáš v noci v Betlémě. (letos 29.9. v noci = 10.Tišri) Opravdu všechny hebrejské svátky, které dal Bůh Mojžíšovi souvisí s narozením, životem a obětí i smrtí Ješuy Mesiáše.

Tradice obřízky a další:
http://www.praguecityline.cz/tematicke-trasy/zidov ska-praha/zidovske-tradice-a-zvyky

O dni, kdy bude konec světa, nebo vytržení nebude nikdo vědět!!!
Mt 24/36„O tom dni a hodině nikdo neví, ani andělé nebes, ani Syn, jenom sám Otec.


-----
Zde je možné si přečíst, že hebrejové v době od 1.-10. Tišri nazývají Boha Králem a v této době se narodil Ješua Mesiáš Král -
Zjevení Janovo 19:16 Na plášti a na boku má napsáno jméno: Král králů a Pán pánů:
http://www.fzo.cz/judaismus/svatky/ros-hasana/
Král
Předepsaným způsobem symbolicky korunujeme Stvořitele za Krále světa.
V průběhu celého roku používáme v modlitbách slovo ,Bůh", ve dnech od roš hašana do jom kipur, hovoříme o Bohu vždy jako o Králi. To neznamená, že jindy není Bůh všemocným králem. Pouze chceme zdůraznit, že v období mezi roš hašana a jom kipur je třeba pamatovat na nestrannost a spravedlnost Královského soudu.

1.- 10.Tišri 21.9. - 30.9. 2017 advent
10.Tišri = 29.- 30.9.2017 Narození Ješuy Mesiáše v noci
30.9.- 11.10. další svátky narození Mesiáše viz kalendář

28. Kislev = 13.12.2017 Maria z Ducha sv. počala

13. Nisan = 29.3. 2018 poslední večeře Páně
14. Nisan = 30.3. 2018 Pán Ješua ukřižován (+ 14. Nisan 3793 - r. 48 n.l.)
16. Nisan = 1. 4. 2018 Vzkříšení Ješuy Mesiáše

po 40 - ti dnech
26. Ijar = 11.5 2018 Nanebevstoupení Mesiáše

po dalších 10 - ti dnech
6. Sivan = 21.5. 2018 Seslání Ducha svatého = svátek den Šavuot

Datum slavení Ducha svatého na svátek Šavuot = den darování Torah (desatero)
https://drive.google.com/file/d/0B6rq-gIGLhsnY29Wa jNiU0E4MWc/view

Zajímavé u vzkříšení jsou dvě soboty po sobě,
jedna nejsvětější - svátek 15. Nisan, druhá šabat
Mt 28/1 https://www.blueletterbible.org/ylt/mat/28/1/s_957 001
Lk 24/1 https://www.blueletterbible.org/ylt/luk/24/1/s_997 001
Mk 16/1 https://www.blueletterbible.org/ylt/mar/16/1/s_973 001
J 20/1 https://www.blueletterbible.org/ylt/jhn/20/1/s_101 7001
(kdy tedy bylo vzkříšení v sobotu, či v neděli?)

Odkaz k datu velikonoc a dalších svátků kalendář hebrejskokřesťanský:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ji_go5CnV8 7vS8CVO0B3tHdAIiWdWhdN2qE4ASfMJ2E/edit#gid=0
-----
Hebrejský kalendář užíval i Ješua Mesiáš počítá se od dne šestého, kdy byl stvořen člověk.
-----
Jak to je se sobotou a nedělí a jak moc to je důležité 4. přikázání začíná slovy pamatuj:
http://www.adcz.cz/series/den-odpocinku/

další vysvětlení v sekci Vysvětlení - video
-----
návštěvníků stránky
celkem933