Svet-Stranek.cz
Boží slovo je potrava pro duši

Řešení problémů:

Řešení problémů

Řešení problémů
Amen v závěru modlitby (raději říkejte česky staň se a raději místo Kristus Mesiáš) vysvětleno a přeloženo googlem:
https://docs.google.com/document/d/1IXzWF7ojsvshC9 qv4Jh6hIYKcq0Wdy9gIAwKN-06Jyk/edit#
Originál:
http://www.sevenroses.cz/index.php/amen-end-the-pr ayer-it-is-a-name-of-egyptian-sun-g-d-amen-ra
Obrázky boha Amen - pro zajímavost:
https://www.google.cz/search?q=Egyptsk%C3%BD+b%C5% AFh+Amen-RA&sa=X&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0a hUKEwjt-Onwg7HWAhUCPVAKHXS1A9EQsAQIRQ&biw=1310&bih =554

Zde je odkaz na doslovný překlad Amen je špatně patří tam "opravdu" přeloženo googlem:
https://drive.google.com/file/d/0B6rq-gIGLhsndUllS nFoNDkyQms/view
Originál:
https://www.blueletterbible.org/search/search.cfm? Criteria=Verily&t=YLT#s=s_primary_0_1
-----
Výčet pastí na současného křesťana:
http://odkrytepravdy.cz/vycet-pasti-na-soucasneho- krestana/
-----
Jak se vyznat v klamech a bludech v pravém sloupci abecedy stačí najít, co vás zajímá:
http://odkrytepravdy.cz/category/slovnik/
http://odkrytelzi.cz/category/slovnik/
-----
Nebezpečenstvo ducha Kundalini
https://www.youtube.com/watch?v=CdvQfJCrNTk&list=P LiwAlkTfqdQHZb3otqTQCFRqBB_oCo4Rh&index=4

Touha křesťanů po duchovních prožitcích:
http://odkrytelzi.cz/proroctvi-a-sluzba/ohavne-kup ceni-s-touhou-krestanu-po-duchovnich-prozitcich/

Orby a falešná spiritualita (Kundaliny, UFO, spiritismus, New age, šamanismus)
https://www.youtube.com/watch?v=hvU0U0B1npk

Svedectvo bývalej okultistky o duchovných prejavoch v cirkvích, opravdu to není Duch sv.
https://www.youtube.com/watch?v=3Z23KXoECiI&index= 112&list=LLcRIcT8NAc3szeUgJlvNsMQ

Okultismus kolem nás - Ladislav Hodač:
https://www.youtube.com/watch?v=WtVI03xDDUU&index= 3&list=PLSDt0N_mz0OHR_p3Sm38NoQuW71yiBy1j

Vstupní brána: okultismus:
http://odkrytelzi.cz/odkryte-lzi-v-okultizmu/vstup ni-brana-okultismus/

Roger Morneau - odhalenie veľkého podvodu (Plány Lucifera na zničení Bilble a víry v Boha: hypnoza, evolucia, mimozemšťania)
https://www.youtube.com/watch?v=TO1nBWUINlQ

Falešná učení a zázraky
https://www.youtube.com/watch?v=GkpYWq5XJW4

Za Channelingem Jsou Démoni 1. Část: Portál Do Pekla
https://www.youtube.com/watch?v=bIDg0YTeHY4&t=363s
-----
Pokud jste se tedy zabývali čímkoliv okultním a klaněli se a modlili k čemukoliv, kromě Boha živého, doporučuji důkladnou DEOKULTIZACI:
http://odkrytelzi.cz/odkryte-lzi-v-okultizmu/prove dte-dukladnou-deokultizaci-vasi-domacnosti/
Pomažte svůj dům/byt , ať je pod mocí Ješuy Mesiáše:
http://odkrytelzi.cz/slovnik/jak-se-postavit-demon ickym-utokum/

Vstupní brána: dědičnost:
http://odkrytelzi.cz/odkryte-lzi-v-okultizmu/vstup ni-brana-dedicnost/

Pokud byli ve vašem rodě modláři, či okultní prvky - týká se to i vás
A ZNOVU JAK MOC JE DŮLEŽITÉ DRŽET SE BOŽÍHO ZÁKONA A CO BŮH ŘEKL
protože to, co my děláme špatně se promítne v dalších generacích.....

Vyvázání se z démonské služby, odstranění prokletí:
http://odkrytelzi.cz/odkryte-lzi-v-okultizmu/resen i-problemu-s-demony-vysvobozeni-bozi-pomoc/
-----
Modlitby proti zlým duchům - přeloženo googlem česky, ale velmi dobré modlitby:
https://docs.google.com/document/d/1PmC8Q5ZsXTssbG iXDZNaG-cAgXcO2J3FGrEJh2PfONA/edit
tytéž modlitby v angličtině:
https://www.youtube.com/watch?v=FIm5C-JXyyo
https://www.youtube.com/watch?v=rYZB1tk5FJ0

Odpuštění česky:
https://docs.google.com/document/d/1fbAg4kab4Ovs4f BYRi89mnON6xXwBsamjiy8Mn2FXQc/edit#
Odpuštění v angličtině:
http://www.testofbelievers.com/how-to-forgive-ever yone/
-----
"Lodě se nepotápí kvůli vodě okolo. Lodě se potápí kvůli vodě, která se dostane dovnitř. Nedovolte, aby se to, co se děje kolem vás, dostalo dovnitř a stáhlo vás ke dnu."

Toto platí na spoustu možností: stržení k neklidu, stržení ke špatnosti, stržení na širokou a zlou cestu. Zvolte tu úzkou cestu, jak říkal Pán Ješua, že ji málokdo vchází, ale ta jediná vede do nebeského království.

2. Tes. 2.k. 9 Příchod Bezzákonného je podle působení Satana se vší mocí, znameními a lživými zázraky 10 a s veškerým klamem nepravosti pro ty, kteří hynou, protože nepřijali lásku k pravdě, aby byli zachráněni. 11 Proto na ně Bůh posílá mocné působení bludu, aby uvěřili lži 12 a aby všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti, byli tak odsouzeni. viz Tajemství nového světového řádu 1 - 22 - na youtube.

Vždy je nejlepší řídit se tím, co je v Bibli psáno - žít podle Bible. Snažit se žít podle vzoru Ješuy Mesiáše, podle Jeho milosrdenství, lásky, jak se modlil, jak žil. Dávat si otázku, co by teď udělal Ješua? Co by na to řekl? Žít tak, aby se žádná "voda" do naši lodě nedostala...
-----
Co je po smrti, máme se modlit za zemřelé - modlit se k mrtvým svatým? Určitě NEE!!:
https://www.youtube.com/watch?v=_Y8YHKnBe2c

Jen Nebeský Otec určuje kdo je svatý (nikdo jiný na to nemá právo):
Mt 20k. / 20 Tehdy k němu přistoupila matka synů Zebedeových se svými syny, klaněla se mu a o něco ho žádala. 21 On jí řekl: „Co chceš?“ Řekla mu: „Ustanov, aby ve tvém království tito dva moji synové usedli jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici.“ 22 Ješua odpověděl: „Nevíte, co žádáte. Můžete pít kalich, který mám pít já? “ Řekli mu: „Můžeme.“ 23 Řekl jim: „Můj kalich sice pít budete, ale není mou věcí, abych dal někomu usednout po mé pravici a po mé levici, neboť tam usednou ti, pro které je to připraveno od mého Otce.“

Přesto ze slov Mesiáše není jasné, zda je duše v hrobě, nebo v nebi, viz Hora Tábor, kde s Ješuou byli Mojžíš a Eliáš a rozmlouvali s ním. Mat. 17/3
Dále Lukáš 20.k.
37 A že mrtví vstávají, ukázal i Mojžíš ‚při keři‘, když nazývá Pána Bohem Abrahamovým, Bohem Izákovým a Bohem Jákobovým. 38 Bůh není Bohem mrtvých, ale živých, neboť všichni žijí jemu.“
Ale zde na zemi nikdo neví, kdo je svatý, takže se zase modlit pouze a jen k Bohu v nebi.
-----
návštěvníků stránky
celkem933